INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Rozwoju Dzieci sp. z o.o., z siedzibą, 80-241 Gdańsk, al. Grunwaldzka 56/113.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:  kontakt@stacjaedukacja.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • W celu niezbędnym do wykonania umowy zawartych w związku z usługami świadczonymi przez Administratora, a której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji np. wystawienia i archiwizowania dokumentów księgowych).
 • Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora:

 • nasi partnerzy biznesowi, podwykonawcy
 • podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, administracyjne, ubezpieczeniowe, prawne, windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

Jakie prawa przysługują
w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
b) dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii);
c) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
d) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
· dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
· osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
·  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Polityka „cookies”

 1. Informujemy że podczas korzystania ze strony internetowej www.edukacyjnyzakatek.pl  w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach (cookies) (tzw. ciasteczka), większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon)
 2. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera, internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies nie przetwarzają one danych osobowych, są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika oraz jego danych.
 3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 4. Pliki (cookies) mogą być wykorzystywane w celu:
  ◦ dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  ◦ przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 5. Możecie Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu przeglądarki (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia  świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.