Nasz żłobek ma funkcję INTEGRACYJNĄ, czyli stworzony jest do sprawowania opieki nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Integracja w naszym Żłobku realizowana jest jako forma wspólnej nauki i zabawy. Dzięki temu pozwala ona na możliwość uczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych w zróżnicowanej grupie dziecięcej, ucząc akceptacji i tolerancji i niosąc korzyść zarówno dzieciom w normie rozwojowej jak i dzieciom ze szczególnymi potrzebami.

Nasz żłobek ma także funkcję TERAPEUTYCZNĄ. Oznacza to, że każde dziecko, które zostanie do nas przyjęte jest objęte opieką specjalistów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Stacja Terapii i Rozwoju w Gdańsku oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta).
W ciągu kilku miesięcy od przyjęcia dziecka do naszej placówki, zespół specjalistów przeprowadza diagnozę i wydaje opinię na temat jego rozwoju.
W sytuacji, gdy wystąpią jakichkolwiek opóźnienia w rozwoju, Żłobek oferuje bezpłatną pomoc w uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko bezpłatnymi zajęciami do czasu zniwelowania tych opóźnień.

Dzieciom potrzebującym wsparcia zapewniamy opiekę specjalistów, min.: pedagogów, psychologa dziecięcego, logopedy, fizjoterapeuty oraz terapeuty SI (integracji sensorycznej).
Po zapisaniu do Żłobka każde niepełnosprawne, objęte leczeniem specjalistycznym, czy potrzebujące wsparcia rozwoju dziecko ma możliwość skorzystania z diagnozy, dzięki czemu opracowany zostaje indywidualny program rehabilitacyjny, a także zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, z rodzicami, jako uzupełnienie prowadzonej w Żłobku rehabilitacji.

Funkcja PROFILAKTYCZNA naszego Żłobka to szereg różnorodnych, specjalistycznych zajęć skierowanych do dzieci, które rozwijają się prawidłowo. Zajęcia te prowadzone są codziennie przez pedagoga, psychologa, logopedę i fizjoterapeutę. Zajęcia te mają na celu zapobieganie powstawania zaburzeń i umożliwiają mu optymalny poziom rozwoju.