STACJA EDUKACJA to nie „przechowalnia dzieci”, ale kameralne, nowocześnie wyposażone miejsce stworzone dla dzieci od 6 miesiąca życia do lat 3.

Jesteśmy placówką DWUJĘZYCZNĄ, posiadającą funkcję INTEGRACYJNĄ, PROFILAKTYCZNĄ i TERAPEUTYCZNĄ. Przyjmujemy dzieci zdrowe, jak i z deficytami rozwojowymi. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, w tym do zajęć Integracji Sensorycznej, profesjonalnymi narzędziami diagnostycznymi oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych.

Stawiamy na profilaktykę dzieci zdrowych, dlatego program uwzględnia szereg zajęć specjalistycznych, rehabilitacyjnych, rozbudzających motorykę, wspomagających Integrację Sensoryczną prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i rehabilitantów.

W ramach czesnego każde dziecko uczęszczające do naszego Żłobka jest badane przesiewowo przez zespół specjalistów z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku lub Pruszczu Gdańskim.
Na tej podstawie stawiana jest diagnoza dotycząca rozwoju dziecka na danym etapie jego życia.

W razie wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w rozwoju, Żłobek oferuje pomoc w uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje go bezpłatnymi zajęciami niwelującymi te opóźnienia.
Dzieciom specjalnej troski z orzeczeniami o niepełnosprawności zapewniamy zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu.

Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt.
W naszej placówce dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjno-rozwojowych, mają do dyspozycji przystosowane do ich potrzeb, przyjazne pomieszczenia oraz nowoczesne wyposażenie, a ich rozwój wspierany jest także przez psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedę. Zatrudniamy zespół specjalistów i dbamy o to, by minimalizować dostrzeżone trudności. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, staramy się dotrzeć do coraz ciekawszych metod wspierania ich rozwoju.

Żłobek STACJA EDUKACJA jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Zapewniamy dzieciom pobyt na powietrzu – do żłobka przynależy mały ogródek z placem zabaw.

Kameralna grupa dzieci uczęszczających do naszego Żłobka sprawia, że jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi Rodzicami. Daje to także możliwość zapewnienia dzieciom warunków i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indywidualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

Zapewniamy każdemu dziecku domową atmosferę w małych kameralnych grupach. Personel placówki stanowią doświadczone osoby, które kierują się nie tylko wiedzą i rozsądkiem, ale i wielkim sercem w kontaktach z dziećmi. Cała kadra spełnia wymogi ustawy żłobkowej.