SIEĆ NAJLEPSZYCH ŻŁOBKÓW

Witamy na
stacja edukacja

nasze żłobki

Żłobki STACJA EDUKACJA to miejsca, gdzie Państwa dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu, a maluszki czują się bezpiecznie, gdyż priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnym tempem rozwoju, a wszystko to w warunkach bytowych zbliżonych do domowych.

IMG-0269

stawiamy na dwujęzyczność !

Nasz projekt dwujęzyczności oparty jest o Indywidualny Program przygotowany na potrzeby placówki, który wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, równolegle do języka ojczystego. Mówimy do dzieci po polsku, mówmy też po angielsku.
Stosujemy metodę immersji językowej. Małe dziecko jest geniuszem i to czego kiedyś będzie się uczyć z mozołem, do 5-6 roku życia wchłonie jak mleko matki.

Najważniejsze funkcje naszych żłobków

INTEGRACYJNa

Integracja w naszym Żłobku realizowana jest jako forma wspólnej nauki i zabawy.
Dzięki temu pozwala ona na możliwość uczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych w zróżnicowanej grupie dziecięcej, ucząc akceptacji i tolerancji i niosąc korzyść zarówno dzieciom w normie rozwojowej jak i dzieciom ze szczególnymi potrzebami.

PROFILAKTYCZNa

Szereg różnorodnych, specjalistycznych zajęć skierowanych do dzieci, które rozwijają się prawidłowo.
Zajęcia te prowadzone są codziennie przez pedagoga, psychologa, logopedę i fizjoterapeutę.
Zajęcia te mają na celu zapobieganie powstawania zaburzeń i umożliwiają mu optymalny poziom rozwoju.

TERAPEUTYCZNa

Każde dziecko, które zostanie do nas przyjęte jest objęte opieką specjalistów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej STACJA TERAPIA w Gdańsku-Osowa (psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitanta).
W ciągu kilku miesięcy od przyjęcia dziecka do naszej placówki, zespół specjalistów przeprowadza diagnozę i wydaje opinię na temat jego rozwoju.

 

zapoznaj się z naszą ofertą i Dołącz do nas już dziś !