Stacja Edukacja

STACJA EDUKACJA to nie „przechowalnia dzieci”, ale kameralne, nowocześnie wyposażone miejsce stworzone dla dzieci od 6 miesiąca życia do lat 3.

Jesteśmy placówką DWUJĘZYCZNĄ, posiadającą funkcję INTEGRACYJNĄ
i TERAPEUTYCZNĄ.
Przyjmujemy dzieci zdrowe, jak i z deficytami rozwojowymi.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, w tym do zajęć Integracji Sensorycznej, profesjonalnymi narzędziami diagnostycznymi oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych, pedagogicznych oraz psychologicznych.

Stawiamy na profilaktykę dzieci zdrowych, dlatego program uwzględnia szereg zajęć specjalistycznych, rehabilitacyjnych, rozbudzających motorykę, wspomagających Integrację Sensoryczną prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i rehabilitantów.

W ramach czesnego każde dziecko uczęszczające do naszego Żłobka jest badane przesiewowo przez zespół specjalistów z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Na tej podstawie stawiana jest diagnoza dotycząca rozwoju dziecka na danym etapie jego życia.

W razie wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w rozwoju, Żłobek oferuje pomoc w uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje go bezpłatnymi zajęciami niwelującymi te opóźnienia.

Dzieciom specjalnej troski z orzeczeniami o niepełnosprawności zapewniamy zajęcia wspomagające rozwój, prowadzone przez specjalistów (psychologa, logopedę, fizjoterapeutę i pedagoga) i indywidualne programy do zajęć w domu. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom możliwość wyboru i odkrywania tkwiących w nich uzdolnień. Dobre wyposażenie w pomoce pedagogiczne i sprzęt rehabilitacyjny uatrakcyjniają dzieciom pobyt.

W naszej placówce dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjno-rozwojowych, mają do dyspozycji przystosowane do ich potrzeb, przyjazne pomieszczenia oraz nowoczesne wyposażenie, a ich rozwój wspierany jest także przez psychologa, pedagoga, rehabilitanta i logopedę. Jako placówka integracyjna zatrudniamy zespół specjalistów i dbamy o to by minimalizować dostrzeżone trudności. Każde dziecko traktujemy indywidualnie, staramy się dotrzeć do coraz ciekawszych metod wspierania ich rozwoju.

Żłobek STACJA EDUKACJA jest miejscem zapewniającym dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w warunkach zbliżonych do domowych. Dbamy o harmonijny rozwój dziecka poprzez stworzenie warunków pobudzających dziecko do twórczej aktywności i stymulowanie wszystkich sfer rozwoju. Zapewniamy dzieciom pobyt na powietrzu – do żłobka przynależy mały ogródek z placem zabaw.

Kameralna grupa dzieci uczęszczających do naszego Żłobka sprawia, że jesteśmy w stałym kontakcie z wszystkimi Rodzicami. Daje to także możliwość zapewnienia dzieciom warunków i atmosfery jak najbardziej zbliżonej do domowej oraz indywidualnej pracy z każdym dzieckiem według jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

W ramach czesnego oferujemy bogatą ofertę zajęć: intensywne zajęcia języka angielskiego prowadzone przez cały dzień, zajęcia matematyki paluszkowej, zajęcia muzyczne po angielsku, gimnastyka korekcyjna, zajęcia integracji sensorycznej, warsztaty kulinarne, sensoplastyczne, wzmacniające motorykę dziecka i integrację sensoryczną, zajęcia rozwijające dojrzałość społeczną i emocjonalną, zabawy logopedyczne, bajkoterapia, zajęcia artystyczne, opiekę psychologa, logopedy, pedagoga i rehabilitanta.

Zapewniamy każdemu dziecku domową atmosferę w małych kameralnych grupach. Personel placówki stanowią doświadczone osoby, które kierują się nie tylko wiedzą i rozsądkiem, ale i wielkim sercem w kontaktach z dziećmi. Cała kadra spełnia wymogi ustawy żłobkowej.

STATUT